รอบประจำวันที่ 23/09/2021

จำนวนผู้ชนะ 3 คน
เงินรางวัล 500 ฿
เหลือเวลาร่วมลุ้น18:00:00
Username
รอประกาศผล
รอประกาศผล
รอประกาศผล

(ได้รับเงินรางวัลภายใน 24 ชั่วโมง ไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่)

3 รางวัลพิเศษประจำสัปดาห์

จำนวนผู้ชนะ 3 คน
เงินรางวัล 2,500 ฿
เหลือเวลาร่วมลุ้น 2021-09-26 23:59:59
อันดับ Username
1 sa***it
2 le***56
3 ll***34

(ผู้ได้รับรางวัลประจำเดือน โปรดติดต่อแอดมินไลน์ เพื่อรับเงินรางวัล)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมประจำประจำสัปดาห์

อันดับ Username
1 no***14
2 or***55
3 ma***79
4 no***mu
5 pi***07
6 si***18
7 de***78
8 ud***81
9 so***53
10 sa***vo

3 รางวัลพิเศษประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนผู้ชนะ 3 คน
เงินรางวัล 20,000 ฿
เงินรางวัล 15,000 ฿
เงินรางวัล 10,000 ฿
ประกาศผลเดือน กันยายน 2021-09-30 23:59:59
อันดับ Username
1 pi***07
2 su***99
3 ud***81

(ผู้ได้รับรางวัลประจำเดือน โปรดติดต่อแอดมินไลน์ เพื่อรับเงินรางวัล)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมประจำเดือน

อันดับ Username
1 si***18
2 de***78
3 no***14
4 pi***07
5 ma***79
6 wi***18
7 ta***89
8 or***55
9 ud***81
10 se***91